top of page
over ons

In Vlaanderen is De Machienerie een pionier in het ontwikkelen van een speelstijl met poëtische theatrale installaties. De vzw is naast een constructieatelier een volwaardig productiehuis.

 

De dagelijkse en artistieke leiding ligt in de handen van Maarten Janssens.

De werking is in het afgelopen jaar hard geëvolueerd van een tweemans operatie naar een organisatie waar verschillende mensen, zowel op vrijwillige basis als in vast engagement, tewerkgesteld zijn.

WhatsApp Image 2023-09-06 at 20.31.15.jpeg

IDENTITEIT 

Er zijn drie pijlers van waaruit er vandaag in de Machienerie wordt gewerkt:
 

1. artistieke werking ___ (eigen artistiek werk, presentatie en productie)

2. netwerk ___ (producties met partners en in opdracht)

3. atelier ___ (educatie en vrijwilligers)

De Machienerie wil kwalitatieve en vernieuwende voorstellingen neerzetten. Vernieuwend in die zin dat de compagnie binnen het Vlaamse circus- en kunstenlandschap tegemoetkomt aan een bijna onbestaand segment van cultuurbeleving waarin de focus wordt gelegd op de vormentaal. Een vormentaal die kunst, geschiedenis en (onze hedendaagse) maatschappij met elkaar in verbinding stelt. En dit in een vormenvocabularium waarin natuurlijke en gerecycleerde materialen, manuele manipulatie en techniek hun plaats vinden.


 

De Machienerie tracht een kruisbestuiving op te zetten tussen het theatraal-performatieve en de schoonheid van de natuur. In de atelier worden mechanische installaties en beeldhouwwerken gemaakt die bewegen en daadwerkelijk kunnen doen waarvoor ze zijn gemaakt.


De zogenaamde bricoleur poétique is een zijnswijze die ambacht, esthetiek en poëzie met elkaar verbindt. De term wordt binnen De Machienerie gebruikt om de ambacht uit te drukken in verschillende métiers zoals lassen, elektriciteit, ebenisterie, theater, circus, scenografie. Het creëren van mechanische installaties vraagt vakkennis, tijd om te kunnen maken en een rijpingsproces.

Deze mensen zijn dun bezaaid. De Machienerie doelt er op gepassioneerde mensen aan te trekken en de kennis van deze ambachten door te geven.

Zelfontplooiing en ontwikkeling zijn essentieel voor de compagnie. Er wordt hard ingezet op identiteit en kwaliteit.


De essentie van waarvoor De Machienerie staat, ligt in het vatten van beelden. Beelden die, door middel van de gebruikte ambacht waaruit ze zijn vervaardigd, versterkt worden in hun boodschap. Op die manier is connecteren met een publiek mogelijk en zo ook met maatschappijkritische overtuigingen op een open, eerlijke en ongedwongen manier.

Hetgeen je kan zien, en oprecht raakt in schoonheid, kan beroeren en doet hopelijk wegdromen.


Het blootleggen van de mechanismen en het zichtbaar maken van hoe iets precies werkt zorgt voor een beleving van vertraging voor de toeschouwer.

Op die manier is het mogelijk om emotioneel te connecteren met het artistieke werk en zo ook met de wereld.

DOELPUBLIEK

De Machienerie is reeds een laagdrempelige ontmoetingsplek voor( jonge) professionelen binnen de kunstensector die graag zelf met werkmateriaal aan de slag gaan. Het atelier biedt expertise en machines voor de constructie van technische installaties en decorbouw.

 

Gelijktijdig wil De Machienerie ook een open ontmoetingsplek zijn voor constructeurs, artiesten, makers, professionelen uit beeldendende kunsten...

 

De Machienerie is een plek waar artistieke uitwisseling centraal staat. Een plek waar ervaring wordt opgedaan en actief netwerken mogelijk is. Met die gedachte is de vrijwilligerswerking binnen het atelier verder uitgedacht en hedendaags ook gerealiseerd.

De Machienerie creëert een plek vol sfeer waar iedereen zich kan thuis voelen.

bottom of page