Machienerie-1 (1).jpg

Décors & installaties op maat

De focus van De Machienerie lag al vanaf zijn ontstaan op het bouwen zelf. Het bouwen behoort tot zijn DNA. In die zin is een creatie geen evident proces, omdat het beeldende aspect cruciaal is voor het al dan niet slagen van een project. Heel wat technisch-bouwkundige hindernissen moeten telkens weer worden overwonnen, aangezien de ambitie van de compagnie ook ligt op het verder uitbreiden van expertise.

Het soort concentratie dat hier vereist is, is anders dan deze in een creatie waar de nadruk ligt op het artistieke onderzoek en de fysieke uitwerking ervan. Wat niet wil zeggen dat deze twee elementen niet aanwezig zijn in een productieproces. De verhouding ligt hierin alleen anders.

 

Het ontwikkelen van een eigen unieke beeldtaal die helpt in de zoektocht naar theatrale interventies, narratief en dramaturgie, personages. Dit artistieke proces blijft voortgaand, er wordt steeds bijgeschaafd waar nodig.

 

Artistieke vrijheid is essentieel.

 

De Machienerie geeft met zijn poëtische en theatrale installaties een positieve uitstraling aan de ruimtelijke omgeving. De impact die het werk heeft op stedelijke contexten is aantrekkelijk voor de verschillende spelers in het kunstenveld.