Over ons...

“  De Machienerie richt zich op het maken van poëtisch beeldende installaties die theatraal vormgegeven mikken op een authentieke beleving in het nu. Het gaat telkens om een totaal concept, een onderdompeling in een wereld waarvan de bricoleurs poétique dromen en hun eigen is.  “

ONTSTAAN

De Machienerie werd in 2002 opgericht vanuit een vriendschappelijk engagement van leden van het toenmalige Circus Carotte en hun nood een werkplek te installeren waar zowel artistieke behoeftes als pedagogische met elkaar konden samensmelten. Kort daarop werd Ell Circo D’ell Fuego als circusschool opgericht. Sindsdien zijn beide werkingen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De Machienerie wordt een constructie atelier waar bouwen centraal staat. De gemaakte installaties zijn onderdeel van zelfbedachte totaalconcepten die in parades langs straat worden gepresenteerd aan een publiek. Alles wordt gecreëerd vanuit de zin om te maken, te spelen en een creatief ei kwijt te kunnen. Er heerst een flexibele betrokkenheid van een divers gezelschap mensen met verschillende artistieke talenten die elkaar steunen en motiveren.

 

Het idee door en voor artiesten drukt zijn stempel op de werking en behoort ontegensprekelijk tot de identiteit van De Machienerie.

 

Het atelier ondersteunt mee de lessen van de circusschool door circus technische tools te produceren en decors te bouwen. Daarnaast is de Machienerie ook een creërende en uitvoerende partner in de Extreme Convention en het Atlas Festival.

 

In 2011 wordt De Machienerie een Vzw. , de structuur maakt het voortaan mogelijk om mechanische installaties zoals de Carrousel van Capitein Gustav II te programmeren op festivals.

 

Sinds 2019 splitst De Machienerie zich af van Ell Circo D’ell Fuego. Hiermee verschuift definitief de focus van een ondersteunende werking naar zijn uitbouw als volwaardig creatie-, productie- en presentatiehuis.

Heden

 

Met zijn meest recente creatie Carnivale uit 2018 heeft De Machienerie zich als compagnie, die zich focust op beeldend werk, circus en beleving, in Vlaanderen voorgoed op de kaart gezet. In het voorbije jaar is de werking professioneel gegroeid op verschillende gebieden: expertise, interne structuur en werking.

Door de aard van het artistieke werk en de groeiende samenwerking met andere professionelen is een zelfstandige compagnie de beste optie gebleken.

 

De Machienerie is naast een constructieatelier nu ook een volwaardig productiehuis.

 

De dagelijkse en artistieke leiding liggen in handen van Maarten en Joris Janssens.

De werking is in het afgelopen jaar hard geëvolueerd van een tweemans operatie naar een organisatie waar verschillende mensen, zowel op vrijwillige basis als in vast engagement, tewerkgesteld zijn.

 

Er zijn drie pijlers van waaruit er vandaag in de Machienerie wordt gewerkt:

 

  • artistieke werking ___ (eigen artistiek werk, presentatie en productie)

  • netwerk ___ (producties met partners en in opdracht)

  • atelier ___ (educatie en vrijwilligers)

 

IDENTITEIT 

 

In Vlaanderen is De Machienerie een pionier in het ontwikkelen van een speelstijl met poëtische theatrale installaties.

 

De Machienerie wil kwalitatieve en vernieuwende voorstellingen neerzetten. Vernieuwend in die zin dat de compagnie binnen het Vlaamse circus- en kunstenlandschap tegemoetkomt aan een bijna onbestaand segment van cultuurbeleving waarin de focus wordt gelegd op de vormentaal. Een vormentaal die kunst, geschiedenis en (onze hedendaagse) maatschappij met elkaar in verbinding stelt. En dit in een vormenvocabularium waarin natuurlijke en gerecycleerde materialen, manuele manipulatie en techniek hun plaats vinden.

 

De Machienerie werkt verbindend in zijn concept: mensen met een diverse achtergrond die samen creëren.

 

De Machienerie tracht een kruisbestuiving op te zetten tussen het theatraal-performatieve en de schoonheid van de natuur. In de atelier worden mechanische installaties en beeldhouwwerken gemaakt die bewegen en daadwerkelijk kunnen doen waarvoor ze zijn gemaakt.

 

De zogenaamde bricoleur poétique is een zijnswijze die ambacht, esthetiek en poëzie met elkaar verbindt. De term wordt binnen De Machienerie gebruikt om de ambacht uit te drukken in verschillende métiers zoals lassen, elektriciteit, ebenisterie, theater, circus, scenografie. Het creëren van mechanische installaties vraagt vakkennis, tijd om te kunnen maken en een rijpingsproces.

Deze mensen zijn dun bezaaid. De Machienerie doelt er op gepassioneerde mensen aan te trekken en de kennis van deze ambachten door te geven.

Zelfontplooiing en ontwikkeling zijn essentieel voor de compagnie. Er wordt hard ingezet op identiteit en kwaliteit.

 

De essentie van waarvoor De Machienerie staat, ligt in het vatten van beelden. Beelden die, door middel van de gebruikte ambacht waaruit ze zijn vervaardigd, versterkt worden in hun boodschap. Op die manier is connecteren met een publiek mogelijk en zo ook met maatschappijkritische overtuigingen op een open, eerlijke en ongedwongen manier.

Hetgeen je kan zien, en oprecht raakt in schoonheid, kan beroeren en doet hopelijk wegdromen.

 

Het blootleggen van de mechanismen en het zichtbaar maken van hoe iets precies werkt zorgt voor een beleving van vertraging voor de toeschouwer.

Op die manier is het mogelijk om emotioneel te connecteren met het artistieke werk en zo ook met de wereld. 

 

Motivatie 
 

De fascinatie van de toeschouwer voor machines is steevast een aanwezige factor tijdens de beleving waarop De Machienerie mikt.

 

Beweging is een expressie van het leven en een object dat beweegt is levende architectuur waar mensen zich bij verrassing kunnen laten door meevoeren.

 

In onze huidige maatschappij waar hypertechnologieën, nano-robots en chips alle zichtbaarheden wegnemen, doet de mechanica net het tegenovergestelde: het gecreëerde wordt terug zichtbaar en hierdoor ook tastbaar.

 

Als toeschouwer kom je dichter te staan bij de machine, de verhouding verandert en om die reden ook de perceptie. Een perceptie die begrepen kan worden, is er ook één die een toeschouwer uitnodigt nieuwsgierig te zijn. Simulatiemachines die perfect de nabootsing van dieren of bewegingen van mensen middels mathematische wetten mogelijk maken, zorgen voor fascinatie en verwondering. Door toevoeging van een theatrale of poëtische laag aan het mechanische krijgt de machine betekenis en zodoende ook een menselijke waarde. De psychè of code die wordt uitgestuurd naar de toeschouwer, wordt versterkt door de hersenen bij het gebruik van bijvoorbeeld maskers of poppen, waardoor we die voorwerpen emotioneel anders gaan benaderen.

 

De artistieke praktijk van De Machienerie vertrekt vanuit het idee dat de betekenis in het beeld zélf ligt, dat de gebruikte makelij net die betekenis er versterkt doet uitkomen.

 

Ecologische boodschap

De projecten en beeldhouwwerken van De Machienerie hebben een milieu-problematisch statement en worden op poëtische wijze overgebracht binnen een duidelijk omlijnde artistieke vormgeving. Ecologie vormt steeds een rode draad.
 

AMBACHT

De focus van De Machienerie lag al vanaf zijn ontstaan op het bouwen zelf. Het bouwen behoort tot zijn DNA. In die zin is een creatie geen evident proces, omdat het beeldende aspect cruciaal is voor het al dan niet slagen van een project. Heel wat technisch-bouwkundige hindernissen moeten telkens weer worden overwonnen, aangezien de ambitie van de compagnie ook ligt op het verder uitbreiden van expertise.

Het soort concentratie dat hier vereist is, is anders dan deze in een creatie waar de nadruk ligt op het artistieke onderzoek en de fysieke uitwerking ervan. Wat niet wil zeggen dat deze twee elementen niet aanwezig zijn in een productieproces. De verhouding ligt hierin alleen anders.

 

Het ontwikkelen van een eigen unieke beeldtaal die helpt in de zoektocht naar theatrale interventies, narratief en dramaturgie, personages. Dit artistieke proces blijft voortgaand, er wordt steeds bijgeschaafd waar nodig.

 

Artistieke vrijheid is essentieel.

 

De Machienerie geeft met zijn poëtische en theatrale installaties een positieve uitstraling aan de ruimtelijke omgeving. De impact die het werk heeft op stedelijke contexten is aantrekkelijk voor de verschillende spelers in het kunstenveld.

PROFILERING

De Machienerie is reeds een laagdrempelige ontmoetingsplek voor( jonge) professionelen binnen de kunstensector die graag zelf met werkmateriaal aan de slag gaan. Het atelier biedt expertise en machines voor de constructie van technische installaties en decorbouw.

 

Gelijktijdig wil De Machienerie ook een open ontmoetingsplek zijn voor constructeurs, artiesten, makers, professionelen uit beeldendende kunsten...

 

De Machienerie is een plek waar artistieke uitwisseling centraal staat. Een plek waar ervaring wordt opgedaan en actief netwerken mogelijk is. Met die gedachte is de vrijwilligerswerking binnen het atelier verder uitgedacht en hedendaags ook gerealiseerd.

 

De Machienerie is een plek die steeds moet kunnen groeien en waar experimenteren, analyseren en reflecteren steeds mogelijk is. Het samensmelten van de reeds vergaarde expertise met andere kunsten en technieken is een steeds verderlopend proces.

DOELPUBLIEK

Iets waar De Machienerie veel belang aan hecht is de publiekstoegankelijkheid en diversiteit. Bij de optredens is er een grote opkomst merkbaar van mensen uit verschillende lagen van de bevolking en van verschillende leeftijden. Een positieve publieksrespons bevestigd dit steeds weer.

 

Intentioneel betreft het ook belevingstheater voor een breed publiek.

In de verschijningsvormen van De Machienerie valt er ook veel te ontdekken: de sfeer en magie in de beleving, de attracties, het spel van de acteurs, het mechanische aspect in de attracties, de ambacht van de installaties zelf…

 

De vormelijkheid van de installaties opent ruimte voor publieksparticipatie. Hoewel dit niet de focus krijgt, kan het wel een meerwaarde zijn voor publieksbeleving.

 

De Machienerie creëert een plek vol sfeer waar iedereen zich kan thuis voelen.

MISSIE

VISIE

Tekst: Lien Vanbossele